BCT Machinery
โทร 042-222-309, 042-246-936, 084-516-7544, 086-458-6125
  • th

วีดีโอเครื่องจักร


วีดีโอเครื่องจักร

 

 

 

 

วิดีโอ

 

 

 

 

 

 


 

 

 

"เป่า สกรีน บรรจุ" ครบเสร็จในสายการผลิต สนใจเข้าชมโชว์รูมเครื่องจักรที่เดินการผลิตจริงได้ทุกวันครับ เยี่ยมชมเราได้ที่ www.bct-machinery.com


 

สวมฉลากขวด หรือแค๊ปซีล กลายเป็นเรื่องง่ายไปเสียแล้วเมื่อมีเครื่องสวมฉลากอัตโนมัติของเรารุ่นนี้ รองรับ 10,000 ขวด/ชม. เยี่ยมชมเราได้ที่ www.bct-machinery.com


 

เครื่องมือสองของจีนที่ใครๆ ไม่ต้องการแล้ว เราก็ปรับปรุงขึ้นใช้งานได้ครับ ใช้ทักษะเชิงเทคนิควิศวกรรมให้มากๆ หน่อย ทุกอย่างก็เดินงานได้ปกติดีครับ เยี่ยมชมเราได้ที่ www.bct-machinery.com


 

เครื่องอบฉลาก เสร็จทดสอบแล้วยกเข้าที่เตรียมพร้อมใช้งานกันแล้วครับ... เยี่ยมชมเราได้ที่ www.bct-machinery.com


 

OGM-3 ระบบอัตโนมัติเป่าขวด 0.8 ลิตร ได้ 1500 ขวด/ชม. เยี่ยมชมเราได้ที่ www.bct-machinery.com


 

 

ต้องสัมผัสและคัดสรรให้ดีครับ ย่อมได้ของดี ราคาเป็นธรรม ซึ่งเราสามารถอย่างยิ่งในเรื่องนี้ครับ เยี่ยมชมเราได้ที่ www.bct-machinery.com


 

 

"เป่า สกรีน บรรจุ" ครบเสร็จในสายการผลิต สนใจเข้าชมโชว์รูมเครื่องจักรที่เดินการผลิตจริงได้ทุกวันครับ เยี่ยมชมเราได้ที่ www.bct-machinery.com


 

"เป่า สกรีน บรรจุ" ครบเสร็จในสายการผลิต สนใจเข้าชมโชว์รูมเครื่องจักรที่เดินการผลิตจริงได้ทุกวันครับ เยี่ยมชมเราได้ที่ www.bct-machinery.com


 

"เป่า สกรีน บรรจุ" ครบเสร็จในสายการผลิต สนใจเข้าชมโชว์รูมเครื่องจักรที่เดินการผลิตจริงได้ทุกวันครับ เยี่ยมชมเราได้ที่ www.bct-machinery.com


 

โชว์รูมเครื่องจักรที่เดินงานผลิตจริง เปิดบริการทุกวันครับ เยี่ยมชมเราได้ที่ www.bct-machinery.com


 

เครื่องมือสองของจีนที่ใครๆ ไม่ต้องการแล้ว เราก็ปรับปรุงขึ้นใช้งานได้ครับ ใช้ทักษะเชิงเทคนิควิศวกรรมให้มากๆ หน่อย ทุกอย่างก็เดินงานได้ปกติดีครับ เยี่ยมชมเราได้ที่ www.bct-machinery.com


 

ตัวนี้ใช้เองอยู่ครับ 3ปีแล้วยังแจ๋ว เยี่ยมชมเราได้ที่ www.bct-machinery.com


 

ตัวนี้รุ่นใหม่ มีระบบล้างถ้วยในตัว 4 แถว 4000 ถ้วย/ชม. ราคากันเองๆ ครับ เยี่ยมชมเราได้ที่ www.bct-machinery.com


 

สุดยอดเครื่องเรียงขวด เพื่อป้อนเข้าเครื่องบรรจุน้ำดื่ม High speed 24,000 ขวด/ช.ม. ราคาล้านต้นๆ เท่านั้นครับ เยี่ยมชมเราได้ที่ www.bct-machinery.com