BCT Machinery
โทร 042-222-309, 042-246-936, 084-516-7544, 086-458-6125
  • th

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

เรานำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ราคาเป็นธรรม

วิสัยทัศน์และความเป็นมา

โรงน้ำดื่ม ของเราพัฒนาจากต่อยอดจากโรงน้ำแข็ง และต่อยอดขึ้นสู่การเป็นนำเข้าเครื่องจักรระบบน้ำดื่มครบวงจร บริการแก่สมาชิกในเครือข่าย และเพื่อนกัลยาณมิตร ด้วยพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ทางวิศวกรรมที่สั่งสมมานานกว่า 30 ปี ผสานกับเทคโนโลยีจากผู้ผลิตเครื่องจักรในประเทศจีน ซึ่งเป็นพันธมิตรกันมานาน สินค้า-บริการของเราจึงตอบโจทย์ นักลงทุนได้ทุก ๆ ด้านทั้งการว