BCT Machinery
โทร 042-222-309, 042-246-936, 084-516-7544, 086-458-6125
  • th

โปรเจ็ค โรงน้ำดื่ม - น้ำแข็งหงส์ทิพย์


โปรเจ็ค โรงน้ำดื่ม - น้ำแข็งหงส์ทิพย์

เครื่องเรียงขวดกึ่งออโต้ Bottle Unscrumble Machine รองรับเครื่องบรรจุขนาด 8,000 ขวด/ชม.